Sociaal fonds voor de levensmiddelenbedrijven met talijke bijhuizen

Wie zijn wij?


 

Het sociaal fonds 202 werd opgericht op 1 januari 1977. Het is de CAO van maart 2007 die de statuten van het fonds bepaalt en de werking ervan regelt.

Het sociaal fonds heeft tot doel aanvullende sociale voordelen te financieren, te organiseren of toe te kennen, ondermeer wat betreft de aansluiting bij een vakbond, evenals de beroepsopleiding en de syndicale vorming van de bedienden.

Het fonds beschikt over de bijdragen verschuldigd door de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité. De basisbijdrage wordt berekend op basis van het aantal bediende in dienst op 30 september van de vorig jaar. De tewerkstellingsbijdrage is een percentage van de brutoloonmassa van het derde kwartaal van het vorig jaar.

Het Fonds wordt beheerd door een Raad van beheer, paritair samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers en van de bedienden.
Deze raad telt 10 effectieve en tien plaatsvervangende leden, hetzij vijf effectieve en vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de werkgevers en vijf effectieve en vijf plaatsvervangende afgevaardigden van de bediendenorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.